forældresamarbejde

 

Forældre-samarbejde/samtaler:

 

 

Vores samarbejde med forældrene hviler på nøgleord som god daglig kontakt,imødekommenhed, åbenhed, gensidig respekt og forpligtende samarbejde.

 

 

Vi tilbyder:

 

 • En snak og rundvisning i institutionen for interesserede, der ønsker at se Børnekompasset.
 • En snak og rundvisning for forældre og børn, der har fået tilbudt plads.
 • Vi udsender en velkomstfolder, når der er aftalt en dato for, hvornår barnet starter i Børnekompasset : Download: velkomstfolder på engelsk (pub - 1,1 MB), 
 • Jagtvænget: Download: velkomstfolder på dansk (pub - 1,2 MB)
 • Kjærgaarden:Download: Velkomstfolder på dansk (pub - 1,1 MB)
 • Opstartdialog omkring barnets behov og hvad vi kan tilbyde.
 • Sparring mellem forældre og personale omkring barnets generelle trivsel.
 • Efter ca. 3 mdr., tilbyder vi et formelt møde omkring hvordan barnet trives i Børnekompasset og omkring hvordan forældrene har oplevet opstarten og den daglige dialog.
 • Børn der starter i Jagtvænget fra Kjærgaarden deltager i et overgangsforløb. Forældrene inviteres til et fælles orienteringsmøde. 
 • Forældre, hvis barn starter i Jagtvænget fra Kjærgaarden tilbydes ligeledes en 3 mdr. samtale.
 • Inden skolestart tilbyder vi en samtale omkring skoleparathed og overgangen til fritidshjem og skole. Endvidere udarbejdes der overgangs-beskrivelser, som forældrene godkender.
 • I forbindelse med Smart skolestart holder vi et forberedende møde i Jagvænget, hvor en medarbejder fra fritidshjemmet orienterer om skolens forventninger til barn og forældre. Her har forældrene mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål. 
 • Vi har mulighed for, at tilbyde et tværs møde, hvis personale eller forældre har behov for dette. Tværs er et udvidet samarbejde mellem institution, forældre og relevante samarbejdspartner som; psykolog, talepædagog, sundhedsplejerske og andre relevante samarbejdspartnere. Download: kort beskrivelse af TVÆRS INSTITUTION (docx - 23 kb)
 • Der er altid mulighed for, at få/ tilbyde samtaler efter behov ud over de fastlagte.