Fraværspolitik

I  Børnekompasset arbejder vi bevidst med trivsel i dagligdagen. For os hænger trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø nøje sammen. Som nøgleord har vi arbejdsglæde, handlefrihed, ansvarlighed, engagement, loyalitet, tillid, et højt informationsniveau, humor, opbakning og en høj grad af pædagogfaglig bevidsthed. For os hænger den enkeltes trivsel bl.a. sammen med følelsen af ”at gøre en forskel”. At gøre en forskel for sine kollegaer betyder, at man møder på sit arbejde, medmindre man er syg. Vi ser det som en fælles indsats at begrænse sygefraværet, for herved at undgå en øget belastning for kollegerne.

 

I Børnekompasset har vi en kultur, hvor den enkelte bidrager til vores fælles velbefindende, hvor vi alle har lyst til at komme hver dag.  Det falder naturligt med åbenhed omkring fravær. Vi er interesserede i hinandens ve og vel. Det er OK at spørge til hinanden, samtidig med at det er OK at sige fra, hvis den enkelte ikke ønsker åbenhed.

 

Vores fravær har gennem mange år ligget meget lavt, mellem 2 og 3 dage pr medarbejder pr år. Vores strategi er at fastholde det høje standart. Dette gør vi ved at fokusere på det der virker i dagligdagen, og at gøre mere af det, der virker. Vi  skelner mellem almindelig og længerevarende fravær, for herved at danne et mere gennemskueligt billede af vores fravær, og handleplanerne i forbindelse hermed.

 

Retningslinjer og procedure ved sygemelding.

 

Al sygefravær på ½ arbejdsdag eller derover registreres.


Sygemelding skal ske telefonisk til Børnekompasset inden kl. 7, eller senest ½ time før arbejdstids begyndelse. Ved sygemeldingen oplyses om fraværets forventede varighed. Raskmelding senest kl. 14 på sidste fraværsdag.


Ved hyppigt eller længerevarende fravær, følger vi Esbjerg kommunes retningslinjer for håndtering af individuelt sygefravær.