Misbrugspolitik

Ved misbrug opfattes enhver indtagelse af alkohol, piller og andre euforiserende stoffer.

Det er hensigten med fastlæggelsen af denne politik, at ingen ansatte i Børnekompasset er i tvivl om, hvilke regler der er gældende samt hvordan man skal forholde sig i forhold til et misbrug af beskreven slags.

Generelt:
Det er ikke tilladt at indtage alkohol, opkvikkende medicin eller euforiserende stoffer i arbejdstiden eller når man har ansvaret for eller er i nærheden af børnene.

Forældrearrangementer og møder
Det er alene tilladt at drikke alkohol ved møder og forældrearrangementer, hvor der serveres eller sælges alkohol, og hvor det er forældrene der har ansvaret for børnene.

 

Det forventes endvidere, at den ansatte ved at han/hun er på arbejde og opfører sig i overensstemmelse hermed.


Indtagelse af opkvikkende medicin og euforiserende stoffer er naturligvis ikke tilladt i disse sammenhænge.

 

 

Personalefester
Børnekompasset ønsker ikke, at gribe bestemmende ind i medarbejdernes fritid, hvorfor indtagelse af alkohol er op til den enkelte.


Som god kollega kan man dog sikre, at en kollega der har drukket for meget, kommer hjem på betryggende måde.

 

Hvis man tror, at en kollega har et misbrugsproblem
Ansatte i Børnekompasset har pligt til at gribe ind overfor en kollega der skønnes, at have et misbrugsproblem – hvis denne møder på arbejde og/eller er i nærheden af eller er i kontakt med institutionens børn.


I alle tilfælde har den ansatte oplysnings-/indberetningspligt til leder/souschef.

 

 

Hvis en ansat lugter af alkohol eller virker påvirket
Hvis den ansatte møder på arbejde og virker påvirket, f. eks lugter af alkohol, skønner lederen/souschefen om vedkommende skal gå hjem igen.


(Det er muligt, at en ansat ”kun” lugter af alkohol, og selv mener at være i stand til at passe sit arbejde på betryggende måde, men dette er under alle omstændigheder sårbare og uheldige signaler at sende til institutionens børn).

 

Der aftales i alle tilfælde et tidspunkt for en samtale med lederen.

Formanden for bestyrelsen kontaktes og der tages stilling til det videre forløb.

Alle ansatte – herunder også alle nyansatte orienteres om denne politik.