Sorgpolitik

Handleplan vedrørende sorg og krise

 

 

Børn der kommer alvorligt til skade i institutionen

 • Der ydes førstehjælp
 • Ambulance tilkaldes
 • Forældrene kontaktes
 • Efter den akutte fase kontaktes forældrene af kontaktpædagogen
 • Kontaktpædagog + evt. venner besøger barnet på sygehuset
 • Der følges løbende op på kontakten til forældrene under hele forløbet

 

Børn der dør i institutionen

 • Der ydes førstehjælp
 • Ambulance tilkaldes
 • Forældrene kontaktes
 • De personaler/forældre der har været til stede og har et behov tilbydes krisehjælp af psykolog fra Falck
 • Barnets kontaktperson eller den der har den bedste kontakt til forældrene ringer og tilbyder at komme på besøg i hjemmet
 • Der drøftes med forældrene om de ønsker at der skal komme børn og personale til begravelsen
 • Der sendes en krans til begravelsen
 • Ledelsen orienterer det øvrige personale om forløbet
 • Ledelsen orienterer de øvrige forældre om forløbet
 • Alle børn orienteres om forløbet i deres basisgrupper. Det er meget vigtigt, at alle børn får mulighed for at komme ud med tanker og følelser
 • I barnets basisgruppe snakkes med børnene om hvad der er sket.
 • Hvis forældrene ønsker det deltager børn og personale i begravelsen (børnenes forældre spørges).
 • Dagtilbudschefen skal altid kontaktes.

 

Børn der går i institutionen, men dør udenfor institutionen

 • Barnets kontaktperson eller den der har den bedste kontakt til forældrene ringer og tilbyder at komme på besøg i hjemmet
 • Det drøftes med forældrene om de ønsker, at der skal komme børn og personale til begravelsen (børnenes forældre spørges)
 • Der sendes en krans til begravelsen
 • Ledelsen orienterer det øvrige personale om forløbet
 • Ledelsen orienterer de øvrige forældre om forløbet
 • Alle børn orienteres i deres basisgrupper. Det er vigtigt, at alle børn får mulighed for at komme ud med tanker og følelser.

 

Forældre/søskende til barn i institutionen dør

 • Kontaktpædagogen kontakter hjemmet og spørger om der er noget vi kan hjælpe med
 • Når barnet kommer i institutionen igen, snakkes der i basisgruppen om dødsfaldet og barnet får mulighed for at snakke så meget som muligt
 • Kontaktpædagogen har en skærpet opmærksomhed på barnet i tiden efter dødsfaldet
 • Der kan tages emner op om døden

 

Bedsteforældre/andre nære voksne til barn i institutionen dør

 • Når kontaktpædagogen får besked om dødsfaldet, snakker hun med forældrene om barnets reaktion
 • Kontaktpædagogen snakker med barnet om dødsfaldet og aftaler hvordan (hvis) der skal snakkes om dødsfaldet i hele børnegruppen

 

Personale i institutionen dør

 • Ledelsen kontakter de pårørende og spørger om der er noget vi kan hjælpe med og snakker om begravelsen
 • Personalet samles og den afdøde mindes
 • Personalet får mulighed for at snakke meget om afdøde og bearbejde deres sorg
 • De nærmeste kolleger og ledelsen deltager i begravelsen
 • Der sendes en krans

 

Alvorlig sygdom blandt børn i institutionen

 • Kontaktpædagogen er i løbende kontakt med forældrene
 • Hvis forældrene ønsker det tager børn og voksne fra institutionen på besøg hos det syge barn
 • Der sendes jævnligt små hilsner til barnet
 • Hvis sygdommen tillader det opfordres forældrene til, at tage det syge barn med på besøg i institutionen
 • Pædagogerne snakker med de øvrige børn i institutionen om barnets sygdom

 

Alvorlig sygdom blandt personale i institutionen

 • Ledelsen kontakter den syge kollega om snakker med ham/hende om forløbet
 • Hvis den ansatte er borte fra arbejdspladsen kontaktes han/hun jævnligt af ledelsen og eller kolleger
 • Hvis den ansatte arbejder, snakker kolleger og ledelse jævnligt med ham/hende om sygdommens forløb
 • Hvis den ansatte er borte fra arbejdspladsen, tales der med børnene om hvorfor.