Værdigrundlag

Vi ser Børnekompasset som et fællesskab med fokus på det unikke i det enkelte menneske.

 

Imødekommenhed, anerkendelse, åbenhed, humor, mangfoldighed, engagement, handlefrihed, arbejdsglæde og ansvarlighed, involvering og et højt fagligt niveau er væsentlige værdier i vores tilgang til børn, forældre, kollegaer og andre der kommer i vore huse.

 

Vores daglige pædagogik bærer præg af, at vi ser leg og læring som uadskillelige, og at vi skaber gode læringsmiljøer, hvor det enkelte barns udvikling sker i samspil med både børn og voksne i en tryg og genkendelig ramme.

 

Vi tilstræber at være tydelige i kommunikation og synlige i dagligdagen.

 

Vores mål er at bevare en arbejdsplads med trivsel og udvikling, hvor vi alle er glade for at komme hver dag.                                        

 

Som gruppe er vi stærkere end summen af de enkelte - dette er den bærende kraft i vores samarbejde.

 

 Børnekompasset