Evaluering af læreplan/ årstema 2022

 

 

 

Evalueringskompas.Det er tid til at evaluere og reflekterer over vores pædagogiske aktiviteter og rutiner, som har været en væsentlig del af hverdagen i Børnekompasset.

 

Vi skriver i vores læreplan, at evalueringen er et dynamisk redskab. Vi er klar over at teoretiske begreber, sætter retning for vores arbejde, men uden anvisninger på, hvad der er det vigtigste at gøre i den aktuelle situation, det kan dialog/kontakten til børnene kun fortælle. Det er pædagogens opgave, at reflekterer og handle i situationen.

Essensen i vores evaluering, er at kunne evaluere, justere og tilrettelægge nye læringsmiljøer løbende, så alle er trygge og får det optimale udviklingsrum.

 

Corona har været et vilkår for os, som i resten af samfundet. I starten af epidemien, satte vi et mål: det vigtigste for os var at bevare og styrke børns trivsel. Selv om alt var usikkert, var det de voksnes ansvar at tilrettelægge og justere den pædagogiske praksis, så børnene kunne få så normal en hverdag som muligt.

Eks: vi ville fokusere så lidt som muligt på Corona. Var der lidt for mange børn samlede, tilbød vi spændende aktiviteter i mindre grupper. Så det var det pædagogiske, der kom til at fylde fremfor Corona.

Eks: Hygiejne/ vaske hænder, blev en rar rutine, med ”vaskehænder sang”.

Vi kan se på vore børn, at det er lykkedes rigtig godt for os.

 

Forældresamarbejdet har af naturlige årsager været en udfordring under epidemien. Vi oplever, at vi har klaret det godt.

Under nedlukningen, lavede personalet små videoer; kreative, musik, højtlæsning, gymnastik som blev sendt hjem til forældre og børn. Det fik vi mange positive tilbagemeldinger på. Men vi er også opmærksom på at vi har et ”opsamlingsarbejde”. Vi skal styrke vores leveregel:

 

 

Børnekompassets leveregel:

 

-          Jeg kender navnene på børnene og involverer mig i hele børnegruppen.

 

Formålet for børnene hermed er at:

 

-          Børnene føler sig set og betydningsfulde.

-          At det giver bedre mulighed for legeaftaler

-          At det giver et bedre sammenhold

 

Det vi håber fra forældrene:

 

-          At de involverer sig i andre børn

-          Større engagement

-          Rummelighed

-          At de bliver lidt længere enten når de afleverer eller henter

 

og implementere den i hverdagen igen. Vi er bevidste om at børns trivsel, kun styrkes i samarbejdet med forældrene.

 

I vores sidste evaluering, var vi meget grundige og tog udgangspunkt i lærerplanens 6 temaer. Det var velovervejet og er stadig aktuelt som et fast fundament i vores pædagogiske hverdag.

 

Vi har denne gang valgt at tage udgangspunkt i vores årstemaer.

 

1: Krop, sanser og bevægelse

2: Kultur, æstetik og fællesskab

3: Natur, udeliv og science

4: Kommunikation og sprog.

 

Vi vælger i denne evaluering at tage udgangspunkt i Kultur/æstetik/fællesskab.

 

Via de forskellige smittemodeler viser vi hvordan vi tager udgangspunkt i børnenes forskellige interesser og derud fra tilpasser læringsmiljøerne.

 

Børnekompassets udviklingsplaner for emnet:

 

Download: Børnekompassets overordnede udviklingsplan for vi lærer 2022 (pdf - 54 kb)

 

Download: Børnekompassets udviklingsplaner for Kultur og æstetik (pdf - 588 kb)

 

Evaluering af Børnekompassets læreplan og årstema 2021-2022.