Om Børnekompasset

Leder

 

Marianne Jørgensen

Daglig pædagogisk leder

     

Dorith Skovning

Bestyrelsesformand 

Marlene Vohs- Alhers

Næstformand

 

Mona Nissen Bach

 

  

Besøg

Vi vil meget gerne have besøg, men ring i forvejen, så vi kan afsætte tid til at vise jer rundt og tale med jer.

Venteliste og takster:

Institutionstakster og dagtilbud