Børnekompassets bestyrelse

 

Børnekompasset, Jagtvænget & Kjærgaarden:

 

 

Bestyrelsesliste 2020-2021

 

Formand

 

Bestyrelsesudpeget: Marlene Vohs-Ahlers  : marlenevohs@gmail.com 

 

Næstformand:

 

Mona Nissen Bach 2021  ( mor til Anton)

 

Bestyrelsesudpeget: Anette Mortensen  

 

Morten Brinch Egetoft 2020:  (far til Signe og Johannes)

 

Betina Weis Pedersen  (mor til Magnus)suppleant

 

Julie Arendt  ( mor til Alfred)

 

Jeanette Knudsen  ( mor til Edith)

 

Marianne Jørgensen Leder

 

Dorith Skovning Daglig pædagogisk leder