Retningslinjer for ture ud af huset i Børnekompasset

Generelle retningslinjer

 • På ture langs veje holder vi altid i hånd. På stier holder vi i hånd hvis vi skønner der er behov for det. Ellers laver vi aftaler om hvor langt børnene må løbe. F.eks. til næste lygtepæl, ved stisystem. 
 • Børnene holder i hånd to og to. Vi skønner hvilke børn der har mest behov for at holde en voksen i hånden. 
 • Når vi går gruppevis ud af huset skal vi tælle hvor mange børn vi har med og løbende tælle i løbet af turen. F.eks. når vi skal ind i bussen, sidder i bussen, når vi går ud af bussen, krydser en gade, drejer rundt om et hjørne, når vi spiser madpakker osv. Vi har altid en liste over hvilke børn vi har med på tur.
 • Når hele børnehaven er af sted, har den enkelte voksen ansvaret for en mindre gruppe børn. Antallet varierer efter børnenes alder og udvikling og medarbejderen har en seddel i lommen med navnene, så vi ikke bliver i tvivl om hvilke børn vi har. En pædagog har en liste med navne på samtlige børnene.
 • 1 fastansat må godt gå med en mindre gruppe børn, antallet varierer i forhold til børnenes alder og udvikling.

Særlige retningslinjer

 • På offentlige legepladser er vi opmærksomme på, om der er defekte legeredskaber, synlige glasskår eller andet de kan komme til skade på.
 • Hvis der er et bål sted mærker vi efter om det har været i brug for nylig.
 • Når vi er på stranden på en sommerdag hvor børnene sopper/bader, er der altid en voksen i vandet, længere ude end børnene, hvis opgave er at observere.
 • Når vi ellers er ved stranden er børnene tæt på os.
 • Når vi tager med offentlig bus er det altid en voksen der går først ind og ud af bussen.
 • Når vi går på tur er det altid en voksen der går bagerst.  


Transport i børnekompassets bus.

 • Børn under 3 år sidder spændt fast i godkendte autostole
 • Børn over 3 år sidder på selepuder og er spændt fast i tre punktseler der er tilpasset det enkelte barn.
 • Bussen køres af en af de 2medarbejdere, der har stort kørekort.
 • Ved indmeldelse i Børnekompasset skriver forældrene under på, at børnene må transporteres i bil af fastansat personale.

januar 2019