Styrkede pædagogiske læreplan for Børnekompasset

Børnekompassets styrkede læreplan 2024 kan læses her:

 

Download: Den styrkede læreplan 2024 (docx - 3,7 MB)

 

Børnekompassets evalueringskompas:

 

Download: evalueringskompas (pdf - 63 kb)

 

 

Vores arbejdsredskaber/ dokumentation ligger i vores interne system Hjernen og Hjertet. Kontakt os ,hvis I har interesse i at se evalueringer og smittemodeler for vores årsplaner.