evaluering 2023

I 2023 arbejdede alle i Børnekompasset(Jagtvænget 3-6 år, Kjærgaarden 0-3 år) med de samme 4 lærerplanstemaer.

Hver stue tog udgangspunkt i egen børnegruppe og dets interesser. Stuerne planlagde hver især temaer/emner, som passede til de pågældende læreplanstemaer.

Som eks. kan nævnes, at en af stuerne arbejdede med/fordybede sig i emnet krabber i perioden " natur, udeliv og science"

Hver gruppe lavede en udviklingsbeskrivelse i "Hjernen og Hjertet", som er Esbjerg Kommunes pædagogiske dokumentations platform. Her  blev de enkelte forløb ligeledes afslutningsvis evalueret.