Til kommende forældre

Når I har modtaget besked fra Pladsanvisningen med tilbud om plads i Børnekompasset, er I velkomne til at ringe, hvis der er noget I har brug for at få uddybet.

I skal give Pladsanvisningen besked om I ønsker pladsen eller ej.

Derefter aftaler vi hvornår vi holder et opstartsmøde, hvor I har mulighed for at se institutionen, og tale med en pædagog. Her taler vi bl.a. om hvordan vi bedst modtager jeres barn og hvordan overgangen fra hjemmepasning/anden institution går lettest.

I skal være opmærksom på, at det kræver en vis tilvænning at starte et nyt sted. Derfor er det en fordel, at I planlægger jeres tid, så der er mulighed for, at èn forældre er med den første dag og at barnet derefter får kortere dage i den første uge.

 

 

 

Vi har gennem årenes løb modtaget mange børn og forældre fra udlandet. Vi har en vis erfaring i, at modtage børn, der ikke kan det danske sprog. Børn er hurtige til, at tilegne sig et nyt sprog. Der er altid mulighed for at få informationer oversat til engelsk. Så er der brug for det, skal I endelig rette henvendelse til os.

Vi har mulighed for at tilbyde en mentorordning, hvor det er forældre til forældre, der hjælper.