Børn med særlige behov

I Børnekompasset har vi en anerkendende og inkluderende tilgang til børnene. Hvis et barn har et særligt behov, kan vi trække på et netværk af andre faggrupper som Esbjerg Kommune stiller til rådighed. I er altid velkomne til at tale med os om jeres barn, hvis I har en bekymring.

 

Vi har et tæt samarbejde med talepædagoger, fysioterapeuter og ressourcepædagoger.

 

1 gang årligt screener vi børnenes trivsel, for at sikre os at vi tidligt kan sætte forebyggende og understøttende ind hvis et barns udvikling og trivsel er påvirket. Vi bruger TOPI som er en del af Esbjerg Kommunenes indsats Hjernen og Hjertet, der skal forbedre børns trivsel. Vi inddrager altid forældrene, hvis der er et barn, der har brug for ekstra støtte.  

 

I Esbjerg Kommune har vi et tværfagligt forum, TVÆRS, hvor vi drøfter konkrete sager vedr. børn og unge i lokalområdet.

 

Uddrag hentet fra Ressourcepædagogerne Esbjerg kommune:

 

"Tværs INSTITUTIONTværs INSTITUTION retter sig mod forældre og personale i dagtilbud, i forhold til børn i alderen 0-6 år.

Når forældre ønsker råd/vejledning i forhold til deres barn eller daginstitutionsledelsen har brug for sparring i et tværfagligt forum drøftes sagen på Tværs INSTITUTION.

I Tværs INSTITUTION er der mulighed for at drøfte:

diverse bekymringer med hensyn til eksempelvis barnets trivsel
-specifikke eller generelle problemstillinger
-tværfagligt samarbejde
-forældresamarbejde
-der kan ydes supervision, både i forhold til det enkelte barn, børnegruppe og personalet

 

I samarbejde med forældre udarbejdes en tværgående handleplan, der efterfølgende koordineres mellem de relevante parter. Det afklares ligeledes om der skal ske indstilling til relevante fagpersoner. fx Pædagogik og Undervisning, egen læge, familierådgivning mv."

 

 

Hvis du som forældre har en bekymring for dit barn, og har brug for at tale med andre end os om det, kan du henvende dig til PPR's småbørnsteam og få rådgivning:

PPR-rådgivning